Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1134769 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mời Các Anh X

Mời Các Anh X - ID: 1134769
 IP & Posted by:  117.5.235.212 on June 1, 2012 at 12:37pm
 Updated by:  April 1, 2013 at 9:23pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  ack
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Vào web này nhé: http://www.sieurao247.com , nếu bạn muốn tìm người yêu và tìm bạn tình rất nhiều người đẹp đang muốn kết bạn, giao lưu và quan hệ... (trong Chuyên mục: Dịch Vụ & Tiện Ích nhé) hình ảnh các em bên đó em đăng lại thôi đó, nếu thấy xinh thì các anh qua đó tìm nhé Translate to English
 Free Time:  Vào web này nhé: http://www.sieurao247.com , nếu bạn muốn tìm người yêu và tìm bạn tình rất nhiều người đẹp đang muốn kết bạn, giao lưu và quan hệ... (trong Chuyên mục: Dịch Vụ & Tiện Ích nhé) hình ảnh các em bên đó em đăng lại thôi đó, nếu thấy xinh thì các anh qua đó tìm nhé Translate to English
 I Am:  Vào web này nhé: http://www.sieurao247.com , nếu bạn muốn tìm người yêu và tìm bạn tình rất nhiều người đẹp đang muốn kết bạn, giao lưu và quan hệ... (trong Chuyên mục: Dịch Vụ & Tiện Ích nhé) hình ảnh các em bên đó em đăng lại thôi đó, nếu thấy xinh thì các anh qua đó tìm nhé Translate to English
 Looking For:  Vào web này nhé: http://www.sieurao247.com , nếu bạn muốn tìm người yêu và tìm bạn tình rất nhiều người đẹp đang muốn kết bạn, giao lưu và quan hệ... (trong Chuyên mục: Dịch Vụ & Tiện Ích nhé) hình ảnh các em bên đó em đăng lại thôi đó, nếu thấy xinh thì các anh qua đó tìm nhé Translate to English

Back | Send Email to Mời Các Anh X (ID: 1134769)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.