Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1145842 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Hải - ID: 1145842
 IP & Posted by:  113.172.141.73 on July 17, 2012 at 12:44am
 Updated by:  May 6, 2016 at 12:59am
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Perth
 State/Province:  Western Australia
 Zip:  6000
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  dạy học
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Hưởng thụ và thưởng thức cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Nhiếp ảnh, tennis, đọc sách, thỉnh thoảng một vài chai beer với bằng hữu. Translate to English
 I Am:  Là người bình thường, trầm tính, nhẹ nhàng, không thích ồn ào. Cuộc sống đã qua thời sôi nổi, giờ hướng đến sự an nhàn, thụ hưởng những gì tạo hóa ban cho loài người. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn, có học vấn tương đối và có nhân cách tốt, sau đó thì tùy duyên, tùy số. Translate to English

Back | Send Email to Minh Hải (ID: 1145842)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.