Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1148989 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TrangAnh - ID: 1148989
 IP & Posted by:  89.103.123.26 on July 27, 2012 at 2:38pm
 Updated by:  January 14, 2018 at 2:02pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  CZ
 Zip:  00420
 Country:  Czech Republic
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong tìm bạn tri kỷ, nghiêm túc (not for fun, please :) Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, du lịch, đọc sách, thiền... Translate to English
 I Am:  Trân trọng những gì đang có Translate to English
 Looking For:  Hơn từ 5 tuổi trở lên, trung thực, có công việc và cuộc sống ổn định, biết thông cảm, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống(ưu tiên có ảnh profile ạ) Translate to English

Back | Send Email to TrangAnh (ID: 1148989)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.