Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1154834 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

trung999 - ID: 1154834
 IP & Posted by:  82.243.127.164 on August 20, 2012 at 7:40am
 Updated by:  August 21, 2012 at 7:54pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Paris
 Zip:  73013
 Country:  France
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  lam an nho
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ai kêu tôi đó,có tôi đây Translate to English
 Free Time:  du lịch cafe cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  cái bạn có tôi cũng có, nếu không có nhờ bạn nhắc dùm.thanks Translate to English
 Looking For:  trời cho lấy mo mà đựng.Bạn cho tôi tình tôi xẽ mãi mãi Không để Tình Phai. Translate to English

Back | Send Email to trung999 (ID: 1154834)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.