Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1158967 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TÂM_SG_Q1 - ID: 1158967
 IP & Posted by:  113.185.2.111 on September 6, 2012 at 7:52am
 Updated by:  July 12, 2015 at 8:11pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  sg_q1
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kiếm thật nhiều tiền,làm nhiều điều mình thích Translate to English
 Free Time:  chat,xem phim (bộ phim tôi yêu thích nhất khoãnh khắc ngọt ngào,YES OR NO) Translate to English
 I Am:  HÒA ĐỒNG VUI VẺ,NHƯNG CŨNG HƠI KHÓ TÍNH HIHI Translate to English
 Looking For:  muốn tìm kiếm thêm nhiều người bạn chân thành,đối xử với nhau chân thật Translate to English

Back | Send Email to TÂM_SG_Q1 (ID: 1158967)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.