Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1161359 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Lan - ID: 1161359
 IP & Posted by:  58.186.48.74 on September 16, 2012 at 12:46am
 Updated by:  October 17, 2012 at 9:50pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người có thể chia sẻ vui buồn trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, cắm hoa, xem phim, nghe nhạc, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn, thật tình Translate to English
 Looking For:  Hòa đồng, vui vẻ, biết chia sẻ, tuổi từ 46 - 50, liên lạc email: thanhlan_0210@yahoo.com.vn Translate to English

Back | Send Email to Thanh Lan (ID: 1161359)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.