Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1162824 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

SaigonSaigon - ID: 1162824
 IP & Posted by:  113.162.173.93 on September 21, 2012 at 7:36pm
 Updated by:  May 22, 2018 at 5:08pm
 Gender:  Gay
 Age:  42
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây dựng một thiền viện cho bản thân, người thân, bạn bè. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, du lịch, chụp ảnh Translate to English
 I Am:  I am who I am Translate to English
 Looking For:  Hòa hợp, hiểu biết, tôn trọng và sẻ chia. Translate to English

Back | Send Email to SaigonSaigon (ID: 1162824)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.