Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1163825 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran Phong - ID: 1163825
 IP & Posted by:  115.74.209.40 on September 26, 2012 at 12:57am
 Updated by:  March 24, 2016 at 9:15pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim bạn gái tâm sự, chia sẻ vui, buồn và nỗi co đơn trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  xem phim, thỉnh thoảng đi uống cafe, Translate to English
 I Am:  Giản dị, trung thực và .... sẽ nói sau. Translate to English
 Looking For:  Làm quen với các bạn gái cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, cô đơn trong cuộc sống vì cô đơn là một nỗi đau. rất vui đươc làm quen với các bạn: email: kecodon_khongten@yahoo.com Translate to English

Back | Send Email to Tran Phong (ID: 1163825)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.