Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1166126 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thúy Nga - ID: 1166126
 IP & Posted by:  1.53.52.105 on October 6, 2012 at 3:45am
 Updated by:  October 17, 2012 at 6:59am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  ha tien
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  dọn dẹp nhà cửa và coi tin tức Translate to English
 I Am:  tôi la một phu nu bình thường, giản dị, vui vẻ và hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm một người bạn nam lớn hơn tôi khoảng 55 tuổi trở lên, có nghề nghiệp ổn định, tính cách vui vẻ và chân thành, và co y dinh xây dựng lại một gia đình, liên hệ :khong mot hai sau bon sau mot tam tam chin bon Translate to English

Back | Send Email to Thúy Nga (ID: 1166126)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.