Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1168948 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

quang long - ID: 1168948
 IP & Posted by:  118.71.69.115 on October 18, 2012 at 5:06am
 Updated by:  December 16, 2012 at 11:46pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  si quan quan doi
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO Translate to English
 Free Time:  choi the thao ,tap gym ,di caphe ,nhậu nhẹt Translate to English
 I Am:  mình là người vui vẽ ,hay cười ,có lúc cũng NÓNG TÍNH ,hay ĐÁNH NHAU ,HIC HIC HIC ,THÓI QUEN XẤU Translate to English
 Looking For:  MUỐN TÌM 1 BOYFRIEND ,1 NGƯỜI MENLY ,MẠNH MẼ ,KO LẰNG NHĂNG , TON TRONG TÌNH CẢM ,CHUNG THUY Translate to English

Back | Send Email to quang long (ID: 1168948)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.