Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1171725 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hoanghon - ID: 1171725
 IP & Posted by:  171.242.57.214 on October 30, 2012 at 7:30am
 Updated by:  December 5, 2012 at 6:07pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Da Nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống vui vẻ và thực hiện những điều mình mong muốn Translate to English
 Free Time:  Xem tivi và đọc báo Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng. Thích màu trắng. Translate to English
 Looking For:  Tìm một người đàn ông tốt, rộng lượng và chân tình, không giả dối. Xin lỗi hình trên không phải hình của mình. Translate to English

Back | Send Email to hoanghon (ID: 1171725)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.