Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1176642 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

kenshin nguyen - ID: 1176642
 IP & Posted by:  68.68.107.243 on November 21, 2012 at 10:01am
 Updated by:  November 27, 2017 at 8:20pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sống những ngày thật đẹp ... Translate to English
 Free Time:  du lịch, nghe nhạc, coffee với bạn bè Translate to English
 I Am:  vừa trải qua một mối tình dài nên dẫu có mạnh mẽ cỡ nào cũng trở nên yếu mềm. chỉ thấy cô đơn trong chính bản thân. Translate to English
 Looking For:  top,đơn giản và chân thành (sài gòn giấu anh kỹ quá ) ... 01678335277 Translate to English

Back | Send Email to kenshin nguyen (ID: 1176642)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.