Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1181503 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

An Nam - ID: 1181503
 IP & Posted by:  205.153.156.222 on December 13, 2012 at 3:14pm
 Updated by:  October 17, 2017 at 6:51pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  6 Feet 0 Inches (183 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Diego
 State/Province:  California
 Zip:  92069
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm ban gai co tiền va dia vi. Tiền không mua được tình cảm nhưng có thể khiến tình cảm trở nên tốt đẹp và tuyệt vời hơn. Đó là thực tế, không phải thực dụng. Translate to English
 Free Time:  Tìm ban gai co tiền va dia vi. Tiền không mua được tình cảm nhưng có thể khiến tình cảm trở nên tốt đẹp và tuyệt vời hơn. Đó là thực tế, không phải thực dụng. Translate to English
 I Am:  Tìm ban gai co tiền va dia vi. Tiền không mua được tình cảm nhưng có thể khiến tình cảm trở nên tốt đẹp và tuyệt vời hơn. Đó là thực tế, không phải thực dụng. Translate to English
 Looking For:  Tìm ban gai co tiền va dia vi. Tiền không mua được tình cảm nhưng có thể khiến tình cảm trở nên tốt đẹp và tuyệt vời hơn. Đó là thực tế, không phải thực dụng. Translate to English

Back | Send Email to An Nam (ID: 1181503)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.