Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1182254 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

KetHon - ID: 1182254
 IP & Posted by:  113.172.138.245 on December 17, 2012 at 5:48am
 Updated by:  December 29, 2012 at 10:35pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NV VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  CV Tốt , Tìm dc 1 Người Hiểu để Tìm hiểu và kết hôn . Translate to English
 Free Time:  Doc Sách , Nau an , Xem TV , Online . Translate to English
 I Am:  Một Người Đơn Giản , nhưng khong phải dể hiểu song rat Tam Ly , te Nhi .Con LAi neu co duyen gap Ng , Ban se bo sung them về Ng nha . Translate to English
 Looking For:  Cần Nhất "Chân Thành " Tâm Lý , Sâu Sắc....Don Gian nhung ko "Tầm Thường", Lien lac :sucsongmoi.love ....xin loi Ng chi tra loi nhung ai co thien chi va nghiem tuc thui nha .Con Hinh khi nao neu tiep xuc tien Ng se gui cho sau nha . Translate to English

Back | Send Email to KetHon (ID: 1182254)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.