Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1182659 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lục Bảo - ID: 1182659
 IP & Posted by:  183.81.9.73 on December 19, 2012 at 2:09am
 Updated by:  December 19, 2012 at 9:57pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  ha noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  marketing
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  hp bên người yêu, ngôi nhà hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  đọc sách, du lịch, thể thao, gym, bơi, chạy bộ, cafe Translate to English
 I Am:  mình tên Lục Bảo,( 1 loại đá quý ) kín đáo, lịch sự, nghiêm túc, manly, sporty, Translate to English
 Looking For:  như mình, hơn tuổi, nick chát : changtraingoclucbao Translate to English

Back | Send Email to Lục Bảo (ID: 1182659)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.