Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1184654 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kun Nam - ID: 1184654
 IP & Posted by:  115.75.21.102 on December 29, 2012 at 6:35am
 Updated by:  October 21, 2017 at 9:15pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Xây dựng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn cùng nhau xây dựng ngôi nhà mơ ước. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, thể thao, du lịch và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Luôn vui vẻ hòa đồng, nghiêm túc nhưng có một chút âm hưởng của cuộc sống hiện đại. Translate to English
 Looking For:  Tìm một người bạn dễ thương và có cá tính một chút. Translate to English

Back | Send Email to Kun Nam (ID: 1184654)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.