Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1190325 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nghi Tran - ID: 1190325
 IP & Posted by:  113.170.191.81 on January 24, 2013 at 6:18pm
 Updated by:  March 22, 2020 at 5:22pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  ... Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn và thưởng thức nó Translate to English
 I Am:  Tôi vui vẻ hoà đồng, giản dị,tiếp xúc lâu sẽ biết Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, thành thật và trân trọng. Không khoe khoan, gọn gàng ngăn nắp, tâm lý và không gia trưởng khó tính Translate to English

Back | Send Email to Nghi Tran (ID: 1190325)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.