Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1192665 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Trung - ID: 1192665
 IP & Posted by:  115.77.213.155 on February 5, 2013 at 8:09am
 Updated by:  February 5, 2013 at 6:30pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan vien van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu, tìm ai đó hiểu mình và sống lâu dài Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao, nghe nhạc, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Ko có gì nhiều để nói đâu, muốn thì gặp tìm hiểu thôi :) Translate to English
 Looking For:  Ai cũng được, miễn là đàng hoàng Translate to English

Back | Send Email to Minh Trung (ID: 1192665)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.