Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1195623 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

John Nathan - ID: 1195623
 IP & Posted by:  113.161.88.245 on February 19, 2013 at 11:58pm
 Updated by:  February 20, 2013 at 6:59pm
 Gender:  Gay
 Age:  21
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ước mơ sẽ không bao giờ là chỉ 1,và sẽ không bao giờ là đủ trong cuộc sống bộn bề này....Vì vậy , ước mơ hiện tại là học tốt và đưa công việc hiện tại theo 1 chiều hướng phát triển .Công việc là niềm vui trong cuộc sống bây giờ của tôi, tôi tin vào sự nổ lực và tương lai của mình , nhưng sẽ tốt hơn nếu có được một trái tim đồng cảm , sự chia sẻ chân thành _ vì tôi biết,niềm vui của thành công không phải là tất cả ......... Dreams will never be the only one, and will never be enough in the chaos of this life .... So the dream now is to learn well and make your current job as a development trend. Work is fun in my life now, I believe in the efforts and their future, but would be better if there was a sympathetic heart, sharing heartfelt _ because I know the joy of success is not all ... Translate to English
 Free Time:   Cuộc sống đôi khi không hoàn hảo như những gì mình nghĩ, có lúc tôi kiêu hãnh vì sự thành công của mình , cũng có lúc tôi co ro vì sự thất bại ở bản thân , những lúc như thế ấy , tôi lai thích lang thang đâu đó trên những con phố nhộn nhịp , tìm kiếm cho mình một chút bình yên....giữ sự ồn ã mọi thứ xung quanh ..hay ngồi trong gốc của quán cafe nào đó , để suy nghĩ về mọi thứ , và cố gắng học sự chấp nhận.... Sometimes life is not perfect as what I think, sometimes I'm so proud of my success, I have also at risk for failure in itself, at times like that, I love to wander somewhere on the bustling streets, looking for a little peace .... keep noisy things around .. or sitting in a cafe that's original, to think about things, and try to learning the acceptance ! Translate to English
 I Am:   Một con người vui vẻ , hoà đồng ,nhưng lại sống nội tâm , luôn tin vào bản thân và sự đánh giá của mình.Còn vời tình yêu , luôn biết bằng lòng với thực tại, trân trọng với những gì đang có .sống hết lòng và trọn vẹn với cái giây phút mình yêu ..và được yêu . Tuy tôi không là tất cả , nhưng cái tình cảm của tôi , cho đi và nhận lại, đều có một nguyên tắc nhất định của nó_ khi hai tâm hồn hợp nhất thì khi ấy tình yêu sẽ là mãi mãi theo thời gian , cho dù đôi khi chỉ là kí ức - nghĩ vậy , nên tôi luôn hy vọng vào một ngày mai , tôi sẽ đón nhận ánh mắt trìu mếm , và nO cười rạng ngời từ một ai đó. Uhm ! Thì tôi đang đợi .... *_* I live with all my heart I love those moments i loving.. and be loved. But I wasn't all, but what I would love to give to you and get it come back, there are certain principles _ when two souls are merged then the love will be forever over time, although sometimes only memories - think so, I always hope for tomorrow, I will get soft and gentle eyes, smile and it's from someone. Uhm! I'm waiting. Translate to English
 Looking For:  Có người nói, thế giới ảo và thật là 2 thế giới khác nhau , và chẳng bao giờ là 1 - nhưng còn tôi , tôi nghĩ rằng cho dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào , hay ở đâu thì cũng đều xuất hiện được sự chân thật, quang trọng là bạn có giữ vững và đủ can đảm đưa thế giới ảo thành hiện thực hay không ... Tôi tìm kiếm những người bạn có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống , đôi khi sự tẻ nhạt làm cuộc sống trở nen nhàm chán, nên có thêm một người bạn mới se là một niềm vui mới , và sự chia sẻ buồn vui , sẽ làm sự tẻ nhạt không còn.... Some people to say, the virtual world and trust is two different worlds, and never was one - but still, I think that whether in any circumstances, or where they also appear to be the trust, the important you have enough the courage to maintain and make the virtual world a reality or not ... I find a person who can share the sadness or happiness in life, sometimes tedious work life becomes boring, should have added a new friend will be a new joy, and sharing anything in life it will no longer do the tedious , thank you reading my profile .... Thanks! Have a good day * _ * Translate to English

Back | Send Email to John Nathan (ID: 1195623)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.