Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1196604 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Long Tran - ID: 1196604
 IP & Posted by:  113.172.139.127 on February 24, 2013 at 5:44am
 Updated by:  June 11, 2018 at 1:55am
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm việc tốt để gia đình không phải lo lắng cho mình, có người yêu yêu thương Translate to English
 Free Time:  xem phim Translate to English
 I Am:  người tốt Translate to English
 Looking For:  tìm BOT trung niên>35t, sạch sẽ, thich Top trẻ Translate to English

Back | Send Email to Long Tran (ID: 1196604)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.