Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1201317 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoang - ID: 1201317
 IP & Posted by:  67.135.3.155 on March 17, 2013 at 6:10am
 Updated by:  May 20, 2020 at 4:08pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Seattle
 State/Province:  Washington
 Zip:  98118
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Structural Steel & Mac
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Thôi bỏ đi những gì là "QUÁ KHỨ" hãy đón chờ đón những thứ của "NGÀY MAI" và biết đâu trên đoạn đường dài ta tìm thấy "NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT" Translate to English
 Free Time:  làm những gì cần làm và làm những gì muốn làm Translate to English
 I Am:  chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối...Chẳng thề nguyền mà không hề phản bội ...!!! Translate to English
 Looking For:  friends, enemies & some in between. 😋 Translate to English

Back | Send Email to Hoang (ID: 1201317)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.