Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1203766 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ku Xim - ID: 1203766
 IP & Posted by:  115.75.50.41 on March 28, 2013 at 4:13am
 Updated by:  January 16, 2018 at 11:23pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Sinh Vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ước mơ của mình là được sống cùng người mình yêu ở nơi mà mình được sống cùng người mình yêu, được nắm tay người mình yêu được hôn và được công nhận. Translate to English
 Free Time:  Uốn cafe nghe nhạc chơi game. Translate to English
 I Am:  Mình là Bot , mình vui tính không ẻo lã và khi yêu chỉ yêu một người. Translate to English
 Looking For:  Mình thix 1 top chững chạc yêu thương mình và trên hết là phải chung thuỷ Translate to English

Back | Send Email to Ku Xim (ID: 1203766)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.