Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1204354 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

KimThoaTran - ID: 1204354
 IP & Posted by:  180.93.135.147 on March 30, 2013 at 10:12pm
 Updated by:  January 8, 2017 at 9:15pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng !!! Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc , xem phim , ăn uống cùng bạn be , thích được đi du lịch cùng bạn bè và người thương yêu . Translate to English
 I Am:  Hòa nhã , vui tính , có trách nhiệm trong mọi công việc .... Translate to English
 Looking For:  Hài hước , vui vẻ , lich sự tôn trọng, biết suy nghĩ cho người khác ... Translate to English

Back | Send Email to KimThoaTran (ID: 1204354)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.