Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1205612 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mi Mi - ID: 1205612
 IP & Posted by:  113.170.83.105 on April 5, 2013 at 5:49pm
 Updated by:  April 15, 2013 at 6:46am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Binh Duong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giao Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm một tình cảm chân thành. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách ,đi nhà thờ,xem phim,di du lịch ,hoặc thăm bạn bè Translate to English
 I Am:  hiền,chân thành,nghiêm túc trong cuộc sống. Translate to English
 Looking For:  Nam từ 40 đến 50 không vương bận gia đình,chân thành,nghiêm túc,có nghề nghiệp ổn định,đạo Thiên chúa càng tốt... Translate to English

Back | Send Email to Mi Mi (ID: 1205612)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.