Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1209161 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Quỳnh - ID: 1209161
 IP & Posted by:  123.30.165.109 on April 21, 2013 at 7:12pm
 Updated by:  March 10, 2020 at 5:15pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Tư vấn Tài Chính
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Đi bơi, đọc truyện, xem film Translate to English
 I Am:  Chẳng có gì đặc biệt, đã li dị, nuôi 2 con Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, tự lập, không ham chơi Translate to English

Back | Send Email to Phương Quỳnh (ID: 1209161)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.