Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1209266 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim Tri Ky - ID: 1209266
 IP & Posted by:  113.23.124.39 on April 22, 2013 at 4:44am
 Updated by:  September 11, 2014 at 7:47pm
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ha Noi
 Zip:  +84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:   Sức khỏe
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim Người Bạn Tri Kỷ:Trung thực.Cởi mở,Chân thành,và... Biết Sống ! Translate to English
 Free Time:  Đọc sách,vào Internet và có thể...làm thơ. Translate to English
 I Am:  Vui ve,Chân thành,Nhiệt tình ,Ham Hoc hỏi ,luôn có Tư duy Tích cưc,ko bao giờ đổ lỗi cho người khác.Sống Tình cảm và thích làm thơ...Sống khá Tự Tin và có Bản lĩnh ! Translate to English
 Looking For:  Trung thực,Chân thành,có Giá trị Bản thân-và quan trọng là : PHẢI BIẾT YÊU THƯƠNG,vì cội nguồn Gốc rễ của Con Người là từ tình Yêu thương đến với tinh Yêu thương. Translate to English

Back | Send Email to Tim Tri Ky (ID: 1209266)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.