Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1212728 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

wolftruong - ID: 1212728
 IP & Posted by:  173.59.103.85 on May 7, 2013 at 11:05am
 Updated by:  July 28, 2017 at 8:18pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  EASTON
 State/Province:  Georgia
 Zip:  31750
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Vui lên đi vì đời có mấy khi Miệng người cười mặc kệ cứ bước đi .cứ là mình tại sao phải nghĩ. Vì đường nào chẳng có lúc vướng đinh Đường mình chọn thì mình cứ vững tin Vì không gì đã khát hơn khi sống theo với tính tình Không gì đã khát hơn khi sống thật với chính mình Translate to English
 Free Time:  chatting, music, 8 Translate to English
 I Am:  tanh tinh rat la khi the . http://nhac.vui.vn/tinh-ngheo-co-nhau-dao-phi-duong-m328067c3p17476a28334.html Translate to English
 Looking For:  sao cung dc . Translate to English

Back | Send Email to wolftruong (ID: 1212728)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.