Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1216848 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

David pham - ID: 1216848
 IP & Posted by:  42.117.68.87 on May 25, 2013 at 8:59pm
 Updated by:  December 13, 2014 at 6:06pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong được tìm thấy một nửa của riêng mình để cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống hiện tại và tương lai Translate to English
 Free Time:  đọc báo, xem phim, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, vui tính Translate to English
 Looking For:  Tự tìm hiểu Translate to English

Back | Send Email to David pham (ID: 1216848)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.