Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1222179 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

n.hongthuan - ID: 1222179
 IP & Posted by:  118.68.59.196 on June 20, 2013 at 4:40am
 Updated by:  June 20, 2013 at 8:53pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  6 Feet 1 Inches (185 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Advertising
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong công việc và có 1 hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, chơi thể thao, tập gym Translate to English
 I Am:  Tôi menly, body gym, hòa đồng vui vẻ, chân thành Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm người yêu đẹp trai cao trên 1.75, chân thành trong tình yêu, chuyện tình dục sẽ có nhưng không phải là tất cả, ai quan tâm add yahoo n.hongthuan Cứ gọi tôi là Thuận Translate to English

Back | Send Email to n.hongthuan (ID: 1222179)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.