Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1222678 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BoyThikHangTO - ID: 1222678
 IP & Posted by:  42.117.49.182 on June 22, 2013 at 7:21am
 Updated by:  November 18, 2016 at 12:13am
 Gender:  Gay
 Age:  33
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  laptrinh
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  hi...mình 33t dể nhìn 1m67 54kg 16cm to... mình kín đáo và nam tính..mình muốn tìm bạn nào thik dc mút cu..thỏa mảng với nhau...( boy..gay..bi gì cũng dc hết ).minh thì giỏi về mút cu thôi và không thik f-ck..nếu bạn nào thik mút mình thì ok ..còn ko thích mút thì mình mút lại..mình có thể bú lâu và từ từ cả tiếng còn được..mình chỉ thik hàng to hoăc hàng đẹp thì càng tốt..mình có chổ LT ..nếu họp nhau thì làm hoài hoài...sorry cho mình thẳng thắng..đây là z a l o cua minh 0 1 68 sau ba nam 23 bon bon ...tìm tuổi không quá 35 và thich người ốm..không cần đẹp trai gì..chỉ cần hàng to hoặc hàng đẹp là ok...cảm ơn các bạn nhé. Hy vong mình se tìm được người và cùng thỏa mảng cho nhau và làm bạn theo thời gian..bạn nào có hàng to hoặc hàng đẹp liện hệ với mình nha.. Translate to English
 Free Time:  hi...mình 33t dể nhìn 1m67 54kg 16cm to... mình kín đáo và nam tính..mình muốn tìm bạn nào thik dc mút cu..thỏa mảng với nhau...( boy..gay..bi gì cũng dc hết ).minh thì giỏi về mút cu thôi và không thik f-ck..nếu bạn nào thik mút mình thì ok ..còn ko thích mút thì mình mút lại..mình có thể bú lâu và từ từ cả tiếng còn được..mình chỉ thik hàng to hoăc hàng đẹp thì càng tốt..mình có chổ LT ..nếu họp nhau thì làm hoài hoài...sorry cho mình thẳng thắng..đây là z a l o cua minh 0 1 68 sau ba nam 23 bon bon ...tìm tuổi không quá 35 và thich người ốm..không cần đẹp trai gì..chỉ cần hàng to hoặc hàng đẹp là ok...cảm ơn các bạn nhé. Hy vong mình se tìm được người và cùng thỏa mảng cho nhau và làm bạn theo thời gian..bạn nào có hàng to hoặc hàng đẹp liện hệ với mình nha.. Translate to English
 I Am:  hi...mình 33t dể nhìn 1m67 54kg 16cm to... mình kín đáo và nam tính..mình muốn tìm bạn nào thik dc mút cu..thỏa mảng với nhau...( boy..gay..bi gì cũng dc hết ).minh thì giỏi về mút cu thôi và không thik f-ck..nếu bạn nào thik mút mình thì ok ..còn ko thích mút thì mình mút lại..mình có thể bú lâu và từ từ cả tiếng còn được..mình chỉ thik hàng to hoăc hàng đẹp thì càng tốt..mình có chổ LT ..nếu họp nhau thì làm hoài hoài...sorry cho mình thẳng thắng..đây là z a l o cua minh 0 1 68 sau ba nam 23 bon bon ...tìm tuổi không quá 35 và thich người ốm..không cần đẹp trai gì..chỉ cần hàng to hoặc hàng đẹp là ok...cảm ơn các bạn nhé. Hy vong mình se tìm được người và cùng thỏa mảng cho nhau và làm bạn theo thời gian..bạn nào có hàng to hoặc hàng đẹp liện hệ với mình nha.. Translate to English
 Looking For:  hi...mình 33t dể nhìn 1m67 54kg 16cm to... mình kín đáo và nam tính..mình muốn tìm bạn nào thik dc mút cu..thỏa mảng với nhau...( boy..gay..bi gì cũng dc hết ).minh thì giỏi về mút cu thôi và không thik f-ck..nếu bạn nào thik mút mình thì ok ..còn ko thích mút thì mình mút lại..mình có thể bú lâu và từ từ cả tiếng còn được..mình chỉ thik hàng to hoăc hàng đẹp thì càng tốt..mình có chổ LT ..nếu họp nhau thì làm hoài hoài...sorry cho mình thẳng thắng..đây là z a l o cua minh 0 1 68 sau ba nam 23 bon bon ...tìm tuổi không quá 35 và thich người ốm..không cần đẹp trai gì..chỉ cần hàng to hoặc hàng đẹp là ok...cảm ơn các bạn nhé. Hy vong mình se tìm được người và cùng thỏa mảng cho nhau và làm bạn theo thời gian..bạn nào có hàng to hoặc hàng đẹp liện hệ với mình nha.. Translate to English

Back | Send Email to BoyThikHangTO (ID: 1222678)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.