Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1225885 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyễn phươn - ID: 1225885
 IP & Posted by:  113.162.204.152 on July 7, 2013 at 12:16am
 Updated by:  January 21, 2014 at 8:23pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  giáo viên đồng h
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong mọi công việc và mục tiêu mà mình đặt ra Translate to English
 Free Time:  câu cá Translate to English
 I Am:  Không tin vào lời hứa, chỉ muốn thấy hành động, không bao giờ đem điều mình không thích đến cho người khác Translate to English
 Looking For:  muốn tìm một người bạn gái chung tình, biết chăm chỉ làm ăn, nếu được hãy liên lạc không chín sáu bảy một một tám năm một sáu Translate to English

Back | Send Email to nguyễn phươn (ID: 1225885)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.