Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1231148 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nin tran - ID: 1231148
 IP & Posted by:  113.22.139.227 on August 1, 2013 at 9:14pm
 Updated by:  August 19, 2013 at 9:21pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  KINH DOANH
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kiếm thật nhiều tiền để cải thiện cuộc sống và chia sẻ với mọi người Translate to English
 Free Time:  ăn uống ,mua sắm và du lịch Translate to English
 I Am:  vui vẻ ,dễ gần ,thẳng tính và chân thành là tôi Translate to English
 Looking For:  một người chín chắn ,biết lắng nghe và thấu hiểu ,sống có trách nhiệm và chân thành với tình yêu .nick soni_i410 rất vui được gặp gỡ mọi người Translate to English

Back | Send Email to nin tran (ID: 1231148)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.