Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1234095 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tung - ID: 1234095
 IP & Posted by:  123.21.167.173 on August 16, 2013 at 2:59am
 Updated by:  April 2, 2018 at 10:53pm
 Gender:  Gay
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có được người tri kỷ để có thể chia sẻ mọi thứ Translate to English
 Free Time:  mọi cái giải trí o9oba9bay3810 Translate to English
 I Am:  nam tính, kinh doanh thời trang tại 237 Tô Ngọc Vân, Thủ Đức. Các bạn VS ghé giảm 30%. Nếu thổi kèn -50%, còn thoải mái thì tặng luôn. (Có phòng riêng, nói cho gặp Tùng) Translate to English
 Looking For:  Dễ thương, dễ gần và dễ chịu. Nếu có vợ thì cũng ok Translate to English

Back | Send Email to Tung (ID: 1234095)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.