Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1234862 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Long Dang - ID: 1234862
 IP & Posted by:  76.105.178.21 on August 19, 2013 at 10:05pm
 Updated by:  December 14, 2016 at 11:27pm
 Gender:  Male
 Age:  61
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Portland
 State/Province:  Oregon
 Zip:  970000
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Machine Operator
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tim ban để Tâm Tình....và Giao Lưu.... Translate to English
 Free Time:  Du lich, nghe nhac, coffee, di choi Translate to English
 I Am:  Tôi là người bình thường và lịch sự vui tính hiền hòa , rất thích nghi với mọi hoàn cảnh.....Không thích tứ đổ tường .. Translate to English
 Looking For:  Tìm người dể nhìn , thích đi du lịch , không vướng bận con cái , không tứ đổ tường lịch sự tư cách , biết lo cho nhau trong mọi hoàn cảnh ..có tính vị tha đạo đức ... Translate to English

Back | Send Email to Long Dang (ID: 1234862)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.