Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1235784 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TÌMBẠNĐỜI - ID: 1235784
 IP & Posted by:  27.74.18.251 on August 24, 2013 at 9:18am
 Updated by:  July 26, 2018 at 6:08am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  cn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được người hợp tính để lập gia đình... Translate to English
 Free Time:  đọc báo, xem TV,online,... Translate to English
 I Am:  1 người bình thường, hình chỉ để minh họa thôi nhé Translate to English
 Looking For:  người đàn ông nghiem túc có ý định kết hôn Translate to English

Back | Send Email to TÌMBẠNĐỜI (ID: 1235784)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.