Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1238524 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

viet hung - ID: 1238524
 IP & Posted by:  180.93.167.33 on September 7, 2013 at 10:29pm
 Updated by:  September 8, 2013 at 8:18pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saigon
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  ky su dien tu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ngắn: bạn, dài: hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, uống cafe, chơi thể thao, du lịch.... Translate to English
 I Am:  Hiền, sống nội tâm, thương người, quý trọng ngươi già, tôn trọng phụ nữ Translate to English
 Looking For:  Cùng sở thích Translate to English

Back | Send Email to viet hung (ID: 1238524)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.