Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1239072 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Happiness - ID: 1239072
 IP & Posted by:  113.172.229.148 on September 10, 2013 at 1:39pm
 Updated by:  February 18, 2018 at 12:46am
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Không Chín Tám Ba Một Ba Hai Bốn Không Không. Translate to English
 Free Time:  Nếu anh biết cách để có hạnh phúc, liệu em sẽ làm được? Translate to English
 I Am:  Là một người không hoàn hảo nhưng em nên đợi anh vì anh xứng đáng. Translate to English
 Looking For:  Em sẽ không tìm thấy được người hiểu mình muốn gì. Thay vào đó, em có thể thấy được điều họ muốn để dung hòa mà sống, sống bền. Translate to English

Back | Send Email to Happiness (ID: 1239072)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.