Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1240324 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Nguyen - ID: 1240324
 IP & Posted by:  113.169.40.68 on September 16, 2013 at 9:33pm
 Updated by:  May 23, 2014 at 6:45pm
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên Hòa - Đ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành phố bé tí thôi mà tìm hoải chằng thấy .... Translate to English
 Free Time:  Cafe,đọc sách,mua sắm Translate to English
 I Am:  Có những lúc ta bình tâm tĩnh lặng Chợt nhân ra ta yếu đuối vô cùng ta gục ngã mà nào ai hay biết Cố mỉm cười để họ thấy ta vui Translate to English
 Looking For:  Một người bạn là một người biết lắng nghe và một người yêu là người có thể cùng nhau chia sẻ Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Nguyen (ID: 1240324)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.