Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1240928 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Nhung - ID: 1240928
 IP & Posted by:  42.117.110.13 on September 19, 2013 at 9:50pm
 Updated by:  September 27, 2013 at 8:34pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  bán mỹ phẩm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  chưa có Translate to English
 Free Time:  hát một mình Translate to English
 I Am:  vui tính,hát hay,tiếp xúc nhiều sẽ biết:mobile 0919904041 Hồng Nhung Translate to English
 Looking For:  người vui tính,hòa đồng,có mục tiêu trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Hồng Nhung (ID: 1240928)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.