Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1242241 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thư nguyễn - ID: 1242241
 IP & Posted by:  113.173.12.170 on September 26, 2013 at 8:50am
 Updated by:  October 18, 2013 at 6:39am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mỹ Tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn tốt để chia sẽ vui buồn Translate to English
 Free Time:  Xem tivi,đọc báo, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Tôi là người sống nghiêm túc,quan niệm của tôi:có1 người bạn tốt là thêm1 niềm vui mới Translate to English
 Looking For:  1 người nghiêm túc có thiện ý,không ràng buộc gia đình Translate to English

Back | Send Email to Thư nguyễn (ID: 1242241)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.