Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1246745 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phong Nguyen - ID: 1246745
 IP & Posted by:  27.74.144.26 on October 20, 2013 at 8:08am
 Updated by:  January 29, 2017 at 9:42pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Miền Tây
 Zip:  090961527...
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ Điện
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thời gian hem còn nhiều nữa nên tìm bạn tâm giao của tui là thật!Xin ai đó đừng đùa cợt tội nghiệp cho tui nghen ! (*___*) Translate to English
 Free Time:  Sáng Đọc báo - Trưa Xem ti vi - Chiều tối Lên Fb ! hihihi...Lúc rảnh rổi thì thích ghép hình xem cho vui ! Translate to English
 I Am:  Trầm tính nhưng không cộc ! Vui vẽ nhưng không quá lố lăng ! Translate to English
 Looking For:  Tôi là người chưa kết hôn lần nào! Tìm Bạn gái có tính giống như tui ! Sống biêt người biết ta !Có ai đó xin thương tình giúp tôi xóa cái hồ sơ này zới ! Hiu hiu hiu... hoanghonbuonst219678 a còng ya heo chấm cơm nước mắm VN (*___*) Translate to English

Back | Send Email to Phong Nguyen (ID: 1246745)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.