Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1247256 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khang Lê - ID: 1247256
 IP & Posted by:  117.2.205.97 on October 23, 2013 at 2:40am
 Updated by:  December 18, 2016 at 1:13am
 Gender:  Gay
 Age:  31
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Việt Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người bạn có thể hiểu mình, có thể góp ý chân thành để mình có thể tốt hơn trong cuộc sống... Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, cà phê một mình, lang thang trên bãi biển... Translate to English
 I Am:  Một người bình thường... Translate to English
 Looking For:  Một người bạn vui vẻ và chân thành, Cám ơn mọi người đã xem hồ sơ! Translate to English

Back | Send Email to Khang Lê (ID: 1247256)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.