Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1252882 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Tuyết - ID: 1252882
 IP & Posted by:  113.162.240.183 on November 22, 2013 at 4:54am
 Updated by:  November 30, 2013 at 2:35am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Mỹ Tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống ổn định Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc,xem phim. Translate to English
 I Am:  Là một giản dị, đã li dị chồng ..Muốn tìm được một nữa còn lại để cùng nhau chăm sóc nhau tuổi gia .Nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân Translate to English
 Looking For:  Có trách nhiệm hợp ý ,nghiêm túc và chính chắn Translate to English

Back | Send Email to Kim Tuyết (ID: 1252882)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.