Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1253942 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

lê đài trang - ID: 1253942
 IP & Posted by:  113.163.102.144 on November 28, 2013 at 3:56am
 Updated by:  October 17, 2017 at 7:36pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  nghe nhạc.xem phim,dạo phố Translate to English
 I Am:  vui tính,k giận dai, hay luyên thuyên Translate to English
 Looking For:  vui tính,độc thân,biết lo lắng cho gia đình,biết thông cảm,ga lặng. Viber 01674632996 Translate to English

Back | Send Email to lê đài trang (ID: 1253942)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.