Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1255021 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Thơ - ID: 1255021
 IP & Posted by:  113.162.197.246 on December 4, 2013 at 7:06am
 Updated by:  December 6, 2013 at 3:20am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current grad school student
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một hạnh phúc thực sự, một tình yêu chân thật và một gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, đi nhà thờ, không thì một tám tám đến ba bốn năm năm năm tám vẫn không Translate to English
 I Am:  rất vui tính, hòa đồng, chịu khó làm ăn.thanhtho1209@yahoo.com Translate to English
 Looking For:  chân thật, xem trọng hạnh phúc gia đình.Hiện đang sống ở CANADA càng tốt Translate to English

Back | Send Email to Thanh Thơ (ID: 1255021)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.