Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1255781 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyễn thế - ID: 1255781
 IP & Posted by:  113.182.135.56 on December 8, 2013 at 7:06pm
 Updated by:  February 9, 2014 at 7:00pm
 Gender:  Gay
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sì gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sống và làm việc thật tốt Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc , du lịch , cafe Translate to English
 I Am:  biết nói gì đây ta , trò chuyện rồi các bạn tự đánh giá nhé Translate to English
 Looking For:  bằng hoặc lớn tuổi hơn tôi , để dể chia sẻ về cuộc sống . Translate to English

Back | Send Email to nguyễn thế (ID: 1255781)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.