Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1257110 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anre-Quang - ID: 1257110
 IP & Posted by:  113.163.216.13 on December 16, 2013 at 7:52am
 Updated by:  February 27, 2018 at 1:33am
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  ba ria
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  y te cty
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có những người bạn tốt. trong số đó có thể kiếm được 1 nữa của mình Translate to English
 Free Time:  Len Zalo. Đọc bao. Xem phim ..... 0933741986 Translate to English
 I Am:  Là người trầm tính. yêu thích trẻ con. Luôn đặt gia đình là nền tảng Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm bạn bè. Mong sẻ tìm được người hợp với mình và thích cuộc sống gia đình. Rất mong nhận được hồi âm của các bạn Translate to English

Back | Send Email to Anre-Quang (ID: 1257110)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.