Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1260425 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

An Nhien Nguyen - ID: 1260425
 IP & Posted by:  1.53.67.69 on January 4, 2014 at 6:58am
 Updated by:  July 29, 2019 at 6:44pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc hiện tại và hi vọng sẽ xây dựng được 1 tổ ấm hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Trang trí,dọn dẹp nhà cửa,chăm cún, nghe nhac , xem phim, du lịch .. Translate to English
 I Am:  Từ từ a sẽ biết :)) Translate to English
 Looking For:   Vui vẻ,quý trọng cuộc sống gia đình. Hi vọng sẽ xây dựng được mối quan hệ thân thiết trên nền tảng của tình bạn..:))) Translate to English

Back | Send Email to An Nhien Nguyen (ID: 1260425)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.