Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1263013 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

VDN - ID: 1263013
 IP & Posted by:  8.37.227.3 on January 18, 2014 at 10:22pm
 Updated by:  December 11, 2017 at 8:11pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài gòn
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giáo dục đào tạ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hạnh phúc là không ngừng đấu tranh và cố gắng xây dựng :) Happiness is a journey that you have to fight for ^^ Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, trò chuyện và chia sẻ, cực thích du lịch và mua sắm, tìm hiểu văn hóa, vv Reading, karaoke, travelling... Translate to English
 I Am:  Đơn giản và hài hước. Simple and hilarious zalo/viber: +841688912296 Nói chung "Nồi nào úp vung nấy". Phụ nữ hay đàn ông muốn có được thứ mình muốn phải chứng tỏ mình xứng đáng được nhận nó. Đơn giản vậy thôi. Translate to English
 Looking For:  Doanh nhân thành đạt. Trưởng thành và tâm lý. Mature and understanding. Translate to English

Back | Send Email to VDN (ID: 1263013)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.