Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1263145 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Decent_Nice_Man - ID: 1263145
 IP & Posted by:  115.73.251.74 on January 19, 2014 at 6:38pm
 Updated by:  May 7, 2018 at 10:48am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  M6N
 Country:  Canada
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Translate to English
 I Am:  Một người đàn ông đã trưởng thành qua nhiều thử thách trong cuộc sống, hình thức bên ngoài bình thường, có ý thức trách nhiệm cao, biết quý trọng tình cảm chân thành. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn chân thành hướng đến quan hệ lâu dài, yêu trẻ em, có đạo Công giáo càng tốt Translate to English

Back | Send Email to Decent_Nice_Man (ID: 1263145)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.